Adres oddziau:
ŚNIEŻKA EMULSJA MAGNAT CERAMIC PALETA KOLORÓW 2,5L

ŚNIEŻKA EMULSJA MAGNAT CERAMIC PALETA KOLORÓW 2,5L

Długość:
Szerokość:
Wysokość:
Waga:
Załączniki Dostępność
Adres oddziau:

Produkt jest:
MAGNAT/2,5/KOLOR
74,90 zł
szt
Produkt
zostanie dodany do
listy zakupów
Twoje dane kontaktowe

Wybierz oddzia znajdujący siŕ najbliej Twojego miejsca zamieszkania. Twoim zapytaniem zajmie siŕ dzia handlowy zajmujący siŕ interesującym Ciŕ produktem.

Wyślij kopię zapytania do mnie na e-mail


Opis

Pobierz:

PALETA KOLORaW

MAGNAT CERAMIC CS 3G, ceramiczna farba do wnctrz, trzeciej generacji, wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM bazujYcej na ceramicznych komponentach oraz najwy3szej jakoci 3ywicach i pigmentach. Ta unikalna formua zapewnia farbie MAGNAT ponadprzecictne parametry odpornoci na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz sprawia, 3e powoki farby nie absorbujY zabrudzeä i "trudnych" plam oraz sY odporne na dezynfektanty.
Powy3sze atrybuty gwarantujY wyjYtkowY trwao wykoäczenia i koloru.

Podo3e przeznaczone do malowania powinno by wysezonowane, trwae, suche, czyste, bez kurzu, zatuszczeä i rdzy.

Farbc dokadnie wymiesza, nie rozcieäcza wodY. Nie nale3y dodawa wapna oraz miesza z farbami emulsyjnymi innego typu.