koszalka slider czyste powietrze

Na terenie województwa pomorskiego za program odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach programu priorytetowego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco. Wnioski z terenu województwa pomorskiego przyjmowane i rozpatrywane są przez pracowników WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Siedem kroków do dofinansowania

1. Zdobądź wiedzę – zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami i regulaminem naboru. Szczegóły w załącznikach na dole artykułu. W załączniku "Program Prorytetowy Czyste Powietrze 2019" na stronie nr.7 znajdują się tabele z wytycznymi o możliwościach procentowych uzyskania dofinansowania w zależności od dochodu na osobę . Więcej informacji na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

2. Zbadaj potrzeby budynku – określ stan obecny i potrzeby budynku, na podstawie zaleceń w audycie energetycznym lub z pomocą uproszczonej analizy energetycznej we wniosku o dofinansowanie; upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe;

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie – pamiętaj o wytycznych i o dołączeniu dokumentów potwierdzających dochód. Aby wypełnić wniosek, wejdź na Portal Beneficjenta. Kiedy otrzymasz pisemne wezwanie na etapie oceny wniosku, złóż korektę lub wyjaśnienia, uzupełnij dokumenty.

4. Podpisz umowę o dofinansowanie – WFOŚiGW w Gdańsku przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;

5. Złóż wniosek o płatności – środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia;

6. Zakończenie przedsięwzięcia – wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane siłami własnymi i nie mniej niż 15% losowo wybranych, zakończonych inwestycji. Dodatkowo, możliwa jest kontrola przedsięwzięcia do 3 lat od zakończenia jego realizacji.

7. Rozliczenie przedsięwzięcia – nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji inwestycji przez WFOŚiGW w Gdańsku. Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany o końcowym rozliczeniu umowy, a także o zwolnieniu zabezpieczeń finansowych.

 

Warunki dofinansowania

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wysokość dotacji to 53 000 zł;
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 000 zł;
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029;


Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia rozpoczęte:
- nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019;

- nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019, z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej;

Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym, w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela WFOŚiGW w Gdańsku.

Ważne informacje

Warunki dla wszystkich budynków

Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

 

Warunki dla nowych budynków

W budynku nowo budowanym dofinansowywany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają lub będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących do 31.12.2020 (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy lub charakterystyką energetyczną budynku).

 

UWAGA ( informacja ze strony WFOŚiGW w Gdańsku)
WFOŚiGW w Gdańsku informuje, że w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych.

Zgodnie z dokumentacją Programu wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe.

Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli WFOŚiGW są nieodpłatne. Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Gdańsku poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawierające w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w Gdańsku. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzającym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku zobowiązani są okazać Wnioskodawcom.

Tym samym WFOŚiGW przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować związek z oficjalną stroną Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Kontakt

Do dyspozycji wnioskodawców jest infolinia 58 743 18 20 lub 58 743 18 21 oraz adres emailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można też, za pośrednictwem strony internetowej https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon umówić się na indywidualne konsultacje.

 

Istotne informacje - kliknij poniżejRozmiar
Program Priorytetowy Czyste Powietrze 2019 1.12 MB
Regulamin naboru wniosków 2019 553.42 KB
Ulotka Czyste Powietrze 1000.19 KB
Wymagania techniczne 794.1 KB
Instrukcja wypełniania wniosku 961.27 KB
Lista sprawdzająca (dane niezbędne do złożenia wniosku) 103.92 KB
Protokół odbioru prac Wykonawcy 753.63 KB
Najczęściej zadawane pytania FAQ 258.12 KB

 

 

 

 

 

 

 

Adres oddziau: